Make your own free website on Tripod.com
Linux Sistem Operasi Masa Hadapan

http://linuxmalaysia.tripod.com/

Mahu mencuba sistem operasi yang bakal menggantikan Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 , Win98/95/ME dan apa jua keluaran Microsoft. Cuba lawat laman diatas.